HÄSTÄGARFÖRSÄKRAN

Stoets och hennes stallkompisars hälsa

Det är viktigt att ditt sto är helt frisk när hon kommer till oss. Det är också viktigt att alla hästar i stallet där hon står uppstallad också är friska.


För varje gång under säsongen som ditt sto ska komma till oss är det bra att gå igenom så hon och hennes stallkompisar inte visar tecken på ohälsa som kan vara smittsam.


Du som stoägare/språngägare kommer få intyga att stoet och hennes stallkompisar inte har visat tecken på smittsam sjukdom eller varit utsatt för smittsam sjukdom de senaste 3 veckorna innan ankomst till
Hunseberg Semin- och Veterinärstation.

Detta innebär också att man som hästägare/språngägare tar på sig ansvaret för att varje gång man ska komma till vår station, gå igenom stoet och hennes stallkompisar så ingen visar tecken på smittsam sjukdom. Om det finns tecken på smittsam sjukdom hos stoet eller hos hennes stallkompisar måste man avbryta betäckningen tills en veterinär ger klartecken till att smittorisken är över.

Det är viktigt att alla hjälps åt att följa dessa riktlinjer då ingen vill ha sin häst allvarligt sjuk, dessutom finns många föl på en seminstation som är extra känsliga för infektioner.


Vi kontrollerar din häst innan urlastning. Hästar som uppvisar tecken på sjukdom kommer att få åka hem omgående.
Vi har noggranna hygienrutiner på seminstationens lokaler och utrustning
för att minska risken för smittspridning mellan stona


Tillsammans hjälps vi åt att minska risken för smittspridning! ❤️