FÄLT VETERINÄR, TJÄNSTER

Våra veterinärer


Martina har arbetat både på djursjukhus med akut sjuka djur och ambulerande på fältet.

Hon är specialist på föl och komplikationer vid fölning samt på neonatalföl. 

Samt erfarenhet från operationer av akut sjuka djur. 

Martina är seminveterinär har mångårig erfarenhet av semin och embryotransfer. Hon har arbetat på stora reproduktionscenter över hela välden med resultat i framkant.

Gabriele har jobbat med både smådjur på klinik och hästar på klinik, men framför allt ägnat många år till reproduktion och har resultat i framkant. Har ägnat de senaste åren i Sverige på seminstation under säsong. 


Våra veterinärer har har tillgång tillvälutrustade bilar för att kunna utföra de behandlingarna och undersökningarna på fältet och hemma i hästens miljö.


Vi erbjuder jour måndag till söndag, dygnet runt för hästar.
På vår seminstation kan vi erbjuda såväl veterinärvård, konsultation som seminiering, embryotransfer och dräktighetskontroller.

Våra veterinärer Martina och Gabriele erbjuder tidsbokade besök måndag - fredag, tfn tid vardagar 8-9, övriga tider svarar vi i mån av tid.

Jour måndag till söndag, dygnet runt för hästar i Jönköpings län.


Veterinära tjänster

 • Akutsjukvård: vid skador och sjukdomar t.ex.
  - Fölningsassistans
  - Misstänkt moderkaksinflammation
  - Juverinflammation
  - Kolik
  - Fång
  - Hovböld
  - Sårskador
  - Hälta
  - Hud-och ögonsjukdomar 
  - etc.
 • Dräktiga ston
  - Konsultation och undersökning av det dräktiga stoet
 • Fölvård
  - Martina är neonatalspecialist (små sjuka föl)
 • Vaccinationer
 • Hästtandvård
 • Hud- och pälsutredningar
 • Besiktning för försäljning eller försäkring
 • Kastration av hingst
 • Maskkontroll av träck
 • Rådgivning och receptförskrivning

  Vi har eget laboratorium på gården, där vi kan utföra de flesta tester bla maskkontroll. 

Läs vår hästägarförsäkran innan du besöker oss.

Besöket


Kort följer information om vad som gäller vid besök samt vad vissa typer av debiteringar innebär.Vid behandling av djur inleder vi alltid vår debitering med en grundavgift, vilket varierar hur lång sträcka veterinären har att köra tur oc retur, och lägger sedan till passande åtgärdsavgifter - en eller flera - beroende på åkomma. Kombinationen av åtgärder och behandlingar utgör det totala priset för den behandling ditt djur får.

Grundavgiften täcker in, förutom veterinärens restid i bilen, administrativa arbetsuppgifter som journalskrivning, ev. receptförskrivning och ev. remiss


Jour tiden är mellan kl 16:30-08:00 vardagar samt helger och röda dagar dygnet runt. 


Om ditt vårdbehov inte kan vänta och du måste använda våra tjänster akut dagtid på vardagar, tillkommer en särskild avgift. Avgiften gäller för uppdrag som kommer in samma dag, och som kan slutföras innan beredskapstiden börjar.


Direktreglering är när du som kund överlåter till oss på Hunseberg semin & veterinärstation att ansöka om ersättning i ditt ställe. På så sätt slipper du ligga ute med kostnaden för hela veterinärbesöket och du behöver endast stå för kostnaden för självrisker och de delar av behandlingen som eventuellt inte ersätts av din försäkring. Denna kostnad faktureras från oss när regleringen från försäkringsbolaget är klar.


Tänk på att du som bokar besöket, är beställare av tjänsten och därmed betalningsansvarig.


Vi kan inte lämna några fasta priser utan bara cirka priser, då förutsättningarna kan komma att ändras på plats. Men för alla besök gäller, grundavgift, resersättning samt olika åtgärder.